Obligatorietat i terminis per disposar dels Plans d’Autoprotecció (PAU)

Xavier Iglesias, cap del Departament d’Enginyeria i Serveis Tècnics de FECASARM, ens ofereix informació rellevant sobre els nous terminis per la presentació dels Plans d’Autoprotecció.

exit-signs-023

La resposta a les qüestions sobre els mitjans d’autoprotecció es fixa en el criteri principal de tot espectacle públic, la seguretat; amb aquesta premissa i l’estudi del risc existent en cada espectacle, activitat o establiment, la forma d’assumir les responsabilitats derivades de tot espectacle públic i garantir la seguretat de les persones és l’elaboració del Plans d’Autoprotecció (PAU) i la formació de les persones que hi intervenen.

A efectes normatius, els plans d’autoprotecció són una responsabilitat dels titulars o promotors dels espectacles i tenen un caràcter obligatori que es recull al vigent Reglament d’Espectacles i Activitats Recreatives per aquells espectacles o establiments amb aforament superior a 500 persones.

Amb l’entrada en vigor del Decret 127/2013, de 5 de Març, es fixen nous terminis per la presentació dels plans d’autoprotecció que finalitza el 31 de Desembre de 2014 i s’estableixen les condicions d’adequació dels espectacles públics i activitats recreatives al Decret 82/2010, de 29 de Juny pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Cal tenir coneixement en aquest sentit que els terminis fixats inicialment ja estan vençuts, per tant, aquest nou Decret concedeix la possibilitat d’acollir-se a aquest nou termini aquelles activitats que no han realitzat el Pla d’Autoprotecció, de ser així cal comunicar a l’òrgan competent la necessitat d’acollir-se a aquest nou termini.

Des dels Serveis Tècnics de FECASARM disposem del tècnics acreditats per Protecció Civil i de l’estreta col·laboració amb ECA – BUREAU VERITAS per l’assessorament, confecció i formació dels plans d’autoprotecció obligatoris.

Restem a la vostra disposició per resoldre qualsevol consulta sobre el Plans d’Autoprotecció o qualsevol altre aspecte tècnic a: serveistecnics@fecasarm.cat.

Anuncis

La polèmica de les festes de cap d’any realitzades en recintes municipals

El President de l’Associació de Bars, Restaurants i Oci de Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Rubí i Sant Cugat, Sr. Bautista Lopez, ens envia aquest text escrit per ell on tracta la polèmica.

benefici-5-x-100

Es una pena que solo se actúe después de la tragedia. Las discotecas y salas de fiesta legalizadas y que cumplen con la normativa, son negocios de ocio de empresarios que invierten mucho dinero para tenerlas adecuadas. Cuando llegan fiestas como fin de año, verbenas tienen que ser para ellos que pagan impuestos todo el año y reinvierten en mejorar las instalaciones y contratar empresas de seguridad. Y no hay que permitir que cuatros listos en connivencia con algunos políticos las monten en pabellones o instalaciones municipales solo para lucrarse. Ofreciendo en muchos casos comisiones ilegales al responsable de turno que las ha autorizado, favoreciendo la corrupción y una clara competencia desleal a los empresarios del sector.  Es una gran pena que tu hija salga una noche a divertirse y te lo maten unos desaprensivos que solo buscan lucrarse con la ilegalidad arropados por el responsable de turno que en ocasiones figura a la hora de repartir.  Un accidente por desgracia puede ocurrir siempre, pero en locales que se dedican legalmente a esto es mucho mas improbable ya que repito, las normas de seguridad son muy altas.  Así que padres y madres preocupados no caigáis en la paranoia ocuparos de vuestros hijos y confiad más en salas que estén legalizadas. Informaros de los lugares que frecuentan vuestros hij@s y comprobad que cumplen con la normativa. Después la responsabilidad del uso que vuestros hij@s hagan de ellas también sera fruto de la educación y formación que les habéis dado.”